წარმოების მართვა,
საქმის დელიგირება,
საქონლის მენეჯმენტი.

თქვენს ელექრონულ მაღაზიას გააჩნია საკუთარი მძლავრი საკონტროლო პანელი, რომელშიც ინტეგრირებული და ჩაშენებულია დიდი რაოდენობით სამეწარემო ინსტრუმენტები და ბიზნეს ხელსაწყოები, რომლებიც დიდებულად გეხმარებიან მოიპოვოთ სრული ძალაუფლება თქვენი ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობებზე.

გაიგეთ კიდევ უფრო მეტი

მოთხოვნადი პროდუქტები

შესაძლებლობა გაიგოთ, თუ რომელი პროდუქტებისაგან იღებთ ყველაზე დიდ მოგებებსა და შემოსავლებს.

გაყიდვების კვლევები

სრული ანალიზი გაყივების სტადიებში, მათი წარმატებით განხორციელებიდან საქონლის უკან დაბრუნების ჩათვლით.

საანგარიშგებო მოხსენებები

პერიოდული ცნობები, რათა გაიგოთ კვირის რომელი დღეები და თვის რომელი კვირეებია თქვენთვის ყველაზე მეტად მომგებიანი და აქტუალური.

კლიენტების განზოგადება

საშვალება მოახდინოთ თქვენი ყველაზე ტოპ ლოიალური კლიენტების ამოცნობა, რომელებიც თქვენი გაყიდვების 80%-ს ანაზღაურებენ.

თქვენი გაყიდვების ციკლების
სრულფასოვანი კონტროლი

ორიენტირები, რათა შეძლოთ უკან მოხედვა, შეცდომების იდენტიფიცირება, მათი გამოსწორება და სწრაფად წინსვლა

მარტივად გაარკვიეთ რა სახის/რა ტიპის პროდუქტებს ეძებენ თქვენი კლიენტები თქვენს მაღაზიაში, განსაზღვრეთ რომელი პროდუქტებით არიან ყველაზე მეტად დაინტერესებულნი ისინი, გამოიძიეთ თუ კონკრეტულად, რომელი მიმართულებებით შესაძლეოა კარგავთ ფულს, დააკვირდით თუ, როგორ ჩვევებით ათვალიერებენ თქვენი კლიენტები თქვენ მაღაზიას სანამ გადაწყვეტდნენ თქვენსგან ნაწარმის შეძენას. შენიშნეთ თუ რომელი გეოგრაფიული ქვეყნები, უბნები, რაიონები არიან ყველაზე მეტად აქტიურები თქვენი მაღაზიაში შენაძნების გაკეთებით.

შედეგათ კი მიიღეთ ამომწურავი და ყოვლისმომცველი ანალიტიკური მონაცემებით გაჟღენთილი ინფორმაცია თქვენი მაღაზიის ღონისძიებებისა და ოპერაციების შესახებ. რათა შეძლოთ გამიზნულად და მიზანმიმართულად საქმეთწარმოება.

თქვენი სისტემა ავტომატურად განახორციელებს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების მონიტორინგს, კვლევებს, ანალიზებს, გაანგარიშებებს თქვენს მაღაზიაში და გადმოგცემთ ყველა აუცილებელი ინფორმაციების შესახებ შეტყობინებებს მზა სახით თქვენს სამმართავ პანელში

გრაფიკული და ვიზუალური სქემები, დიაგრამები, ტაბულები, ცხრილები მაგალითად: კონვერტაციების, მოგება-ზარალის მაჩვენებლებზე, ოპერაციულ სესიებსა და სხვადასხვა პროდუქტების შენაძენების სტატისტიკაზე მათი დაწყებიდან დასრულებამდე, თქვენი კლიენტების შემოსვლისა და გასვლის დროის საშვალო ხანგრძლივობებზე, პროდუქტების განხლვებსა თუ გაქუმებულ შესყიდვებზე, კუპონებისა და ვაუჩერების განაღდებების რაოდენობებზე, სხვადასხვა არხებიდან ტრაფიკების მიღაბა-გაშვებადობის განსაზღვრულობაზე და ა.შ. ყოველივე ესენი ზემოთ ხსენებულნი წარმოადგენენ თქვენი სისტემის განუყოფელ ბირთულ სამეწარმეო საშვალებებს, ინტეგრირებულს თქვენ სამეწარმეო კომერციულ პლატფორმაში, რომლის დაკვირვებითა და გაანალიზების შემდეგაც შეძლებთ გააუმჯობესოთ თქვენი გაყიდვების ძაბრი და მართო მეტი შემოსავალები და გასავლები ერთობლივად.

გონიერი მრჩეველი

გონიერი მრჩეველი არის ერთგვარი სამეწარმეო ხელსაწყო ჩაშენებული თქვენ სამმართავ პანელში, რომელიც გეხმარებათ გამოთვალოთ და დაიანგარიშოთ თითოეული თქვენი პროდუქტისაგან მიღებული მოგაბა/წაგებადობის საერთო კოეფიციენტები.

დაბრუნების რეგულატორი

თქვენ კლიენტს მარტივად შეეძლება შექმნას წუნდადებული პროდუქტის დაბრუნების ან გამოცვლის მოთხოვნა, რომელსაც თვალყურ მიადევნებს საკუთარ ანგარიშში. ყოველი ეს მოთხონა კი რეგულირდება თქვენს სამმართავ პანელში.

ვიზუალური რედაქტორი

დაამატეთ, დაარედაქტირეთ, შეცვალეთ ან განაახლეთ გვერდები, რომლითაც თქვენი ელექტრონული კომერცია იმართება, თქვენ სამმართავ პანელში სინქრონიზებული ვიზუალური რედაქტორი სრულ თავისუფლებას გაძლევთ.

შეკვეთების დამუშავება, პროდუქტების მართვა, კონტაქტების მენეჯერი

პირდაპირ თქვენი სამმართავი პანელიდან განახორციელეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ოპერაციები მაგ: დაარედაქტირეთ და შეიტანეთ ცვლილებები თქვენი გასაყიდი პროდუქტების სიებში, ფასებში, ახწერასთან, სათაურებთან დაკავშირებულ ნიშნულებში და ა.შ.

დაკვეთების სტატუსი მათი დამუშავება და უზრუნველყოფა

განაახლეთ პროდუქტების რეზერვები, მონიშნე ნივთები რომლებიც წარმატებით მიაწოდეთ, მართეთ შესრულებების პროცესები, მიიღეთ შეტყობინებები მარაგიდან გათავებული საქონლის შესახებ, დააკავეთ გაუქმებული მოთხოვნები, ავტომატურად განახორციელეთ შეკვეთები მიწოდება.

ვირტუალური როლები თქვენი თანამშრომლებისათვის

მიეცით თქვენ გუნდს წვდომა თქვვენგან დამოუკიდებლად მართონ შეკვეთები, ნახონ საანგარიშგებო მოხსენებები, განახორციელონ მიწოდება და მხარდაჭერა.

მოქნილი, ადაპტირებადი, მრავალფუნქციონალური სამმართავი პანელი

თქვენი სამართავი პანელის გამოყენებით თქვენ აკონტროლებთ აბსოლიტურად ყველაფერს, რაც კი თქვენს კომერციულ ბიზნეს საქმიანობას ეხება მაგალითად: თქვენი მაღაზიის იერსახეს, თქვენ მიერ დამატებითი შეთავაზებადი სერვისების მომსახურების გადასახადებს, კლასიფიცირებად და ჯავშნიან პროდუქტებს, გადახდის სისტემებს, მიწოდების ავტომატიზირებულ პროცესებს, პერიოდულ ანალიტიკურ ცნობებსა და ანგარიშებს თქვენ საქმეთ-წარმოებასთან დაკავშირებით, მარკეტინგთან ასოცირებულ ხელსაწყოებსა და ინსტრუმენტებს, პოპულარულ სოციალურ პლატფორმებზე გადაბმულ მაღაზიებს, გაყიდვებისა და შეკვეთების ციკლებს, ინტეგრირებულ და სინქრონიზირებულ აპლიკაციებს და ა.შ.

სხვა სამეწარმეო მახასიათებლები

ღია პროექტების, ანგარიშფაქტურების, მიღებულიდა და გადაუხდელი ინვოისების, წამოჭრილი საკითხების, შეტყობინებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებს სრული ანალიზი და მიმოხილვა.

დამატებითი შესაძლებლობები და ფუნქციები

ლიდების მმართველი, დანახარჯებისა და გასავლების ხარჯთაღმრიცხველი, კალენდარი და მასში მიზნების ამსახველი, ემაილ და SMS შეტყობინებები მგზავნელი სხვადასხვა მნიშვნელოვან ოპერაციებთან მიმათებაში.

კომერციული ორიენტირები

განმეორებითი შეთავაზებების ხასიათის მქონე წინადადებები დამგზავნელი თქვნი კლიენტებისათვის, სპეციალური გამოსაქვეყნებელი განცხადებების პრეზენტორი, მიზნების მეთვალყურეობის სისტემა, საბაზისო ცოდნის სტატიების შემკრები.

რენტაბელურ სტრუქტურიზებადი საშვალებები

კონტრაქტების და გარიგებების მენეჯერი, პერსონალურად გასაკეთებელი შესასრულებელი მოვალეობების კონტროლიორი, თანამშრომლების ვირტუალური განყოფილებები.

რელევენტური და ლოიალური სერვისის მენეჯერი ინტეგრირებული თქვენს პანელში

თუკი თქვენს კლიენტებს სხვადასხვა პროდუქტებთან ან თქვენს მიერ წარმოებად სერვისებთან დაკავშირებული კითხვები გაუჩნდებათ მაგალითად: მათი ინდივიდუალური სურვილების გათვალისწინება ზომასთან, ფერთან, ხარისხთან, მიწოდების თარიღებთან მიმათებაში და ა.შ. ანდაც პროდუტის შეძენის შემდგომი მხარდაჭერა მათ შეეძლებათ გახსნან მოთხოვნები საკუთარ პროფილში სხვადასხვა თემებთან თუ პროდუქტთან მიმართებაში და აწარმოონ საუბრები თქვენთან ერთან, როგორც პროდუქტებისა და სერვისების პროვაიდერთან – შედეგათ ფუნქცია სერვისი მენეჯერი დაგეხმარებათ თქვენი სამართავი პანელიდან მართოთ ურთიერთობები თქვენს კლიენტებთან საუკეთესო მაჩვენებელებზე.

მთავარი ღირსებები და ღირებულებები

თქვენი სერვისის წარმოების ხარისხის ამაღლება, გრძელვადიანი ურთიერთობების დამყარება, თქვენი კმაყოფილი ახალი თუ ძველი კლიენტების შენარჩუნება, პასუისმგებლობა და უზრუნველყოფა თქვენ საქმიანობაზე.

პარტნიორული ურთიერთობების მენეჯმენტი

საერთო ბიზნესის წარმოების ორგანიზება და ოფტიმიზაცია

ბიზნეს ურთიერთობების მენეჯერი

თქვენი პლატფორმის გამოყენებით ასევე შეგიძლიათ მართოთ თქვენი პარტნიორების, მომწოდებლების და მომარაგებლების ურთიერთანამშრომლობასთან დაკავშირებული მოვალეობები და დავალებები მაგ: ანალიტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით მიაწოდოთ ინფრომაცია სასურველი პროდუქტების მომარაგების თაობაზე თქვენს დისტრიბუტორებს მათ საკუთარ პროფილებში, გაყოთ გაყიდვიდან შემოსული თანხები %-ული მაჩვენებლებით საერთო პარტნიორულ პროდუქტებზე ავტომატურად, შეიმუშაოთ თქვენს თანამშრომლებთან ვირტუალურ ოთახებში ახალი განსახორციელებელი პროექტები, გეგმები, მიზნები და ა.შ.

ანგარიშფაქტრურები და ბუღალტერია

თქვენი სისტემა გაგამჭირვალედ ახდენს მონაცემების, ანგარიშების, მოხსენებების, ინვოისების ხარჯთაღროცხვას-ახწერას და შემდეგ კი მათ ეფექტრურ/სრულფასოვან დამუშავებას გაყიდული პროდუქტებისა თუ მოგება წაგებადობის უწყებების თაობებზე, შესაბამისათ თქვენ მარტივად ახერხებთ თქვენი სამმართავი პანელიდან შეიტყოთ გრაფიკული ინტერფეისის დახმარებით აუცილებელი ცნობები სხვადახვა გადასახადების, ფინანსების გადანაწილების, მომსახურების მოსაკრებელის დაფარვის შესახებ და უზრუნველჰყოფთ თქვენი გამყიდველებისა თუ დისტრიბუტორებისათვის კუთვნილი თანხების გადაგზავნას და გადარიცხვას მათ პროფილებში და ანგარიშებში ავტომატურად.

აპლიკაციები

თვენი ელექტრონულ მაღაზიის აგრეთვე შეუძლია ინტეგრაცია და სინქრონიზაცია პოპულარულ პლატფორმებზეც

თქვენ კომერციულ მაღაზიას გააჩნია ინდუსტრიის წამყვან აპლიკაციებთან-სერვისებთან დაკავშირება, მათი მზამზარეული რესურსებით და შესაძლებლობებით სარგებლობის, გამოყენების უნიკალური უნარი, მაგალითად ისეთ ცნობილ პროვაიდერებთან და ბრენდებთან გადაბმის შესაძლებლობა, როგორებიც არიან:

გაქვთ კითხვები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ თქვენ ბიზნეს წარმოების გაზდაში და განვითარებაში? დაგვიკავშირდით.

ჩვენ მზად ვართ გავცეთ ამომწურავი პასუხები თქვენს სამეწარმეო, ბიზნეს კითხვებს.

error: Alert: Content is protected !!